Sand of CaCO3 (THT – 80)

Điều kiện thương mại:
-Giao hàng trên xe tại Nhà máy (KCN Quỳ Hợp, Nghệ An)
-Giao hàng tại cảng Cửa Lò cảng Hải Phòng…

Category:
Call Now Button